by jAUF
2013

 
 

Cubecube / Kostkakostka
the same object two times at the same location, one in material,
one generated by three speakers crossed in its center. speakers are playing spectogram of square. /
totožný objekt nacházející se dvakrát na totožném místě,
jeden hmotný a druhý generovaný průsečíkem tří reproduktorů z nichš zní spektagram čtverce