by jAUF
2013

how the box hears the storm / jak kostka slyší bouři
material resonance recording of the storm by object and a plane /
záznam rezonace materiálu objektu a plochy při bouři

41:23, wood, 2x piezo sensor, 2x active speaker /
41:23, dřevotříska, 2X piezo snímač, 2x aktivní reproduktor