by jAUF
2013

 
 

Markus Huemer - maliciousness, Jaroslav Šlauf - maliciousnessmaliciousness
painting on canvas, 2007 / malba na plátně 2007
transmited FM signal, holding visual of the painting, 2011, / vysílaný FM signál nesoucí visual malby 2011