by jAUF
2013

 
 
 
 
 

position finding 0.2
interactive sound installation / interaktivní instalace
object (2400 x 2400 x 600) + input device (tablet+tablet pen) + 2 active speakers /
objekt (2400 x 2400 x 600) + vstupní zařízení (tablet+tablet pen) + 2 reproduktory