by jAUF
2013

 
 

Sound installation / Zvuková instalace
a series of six paintings (100 x 100) and six constantly playing sounds at the same time /
série šesti maleb (100 x 100) a šesti neustále znějících zvuků zároveň