by jAUF
2013

 
 
 

Within a cube / Skrze kostku
interactive sound installation with usage of sound signal transfere.
/ interaktivní zvuková instalace s použitím přenosu zvukového signálu.
wooden object 1200X1200X1200; wooden object 200X200X200
5X piezo sensor; 5X active speaker; mix